Музей історії школи ЗОШ І-ІІІ ст. №1

   Функціонує з 2001 року, став осередком освіти і виховання, формує у молодого покоління національну свідомість, виховує любов до рідної землі, забезпечує духовну єдність поколінь, матеріальної і духовної культури. Музейні експозиції досліджують історію виникнення школи (1865р.), шляхи її становлення, здобутки сьогодення. Цікаво подано матеріали літопису шкільних поколінь, формування педагогічного та учнівського колективів. З шаною зібрано великий експозиційний матеріал про династії вчителів-випускників цієї школи, про тих випускників, які є знаними в Україні і за її межами: державних діячів, науковців, керівників підприємств. Музей пропагує сьогоденне покоління талановитих і здібних учнів.

   Окремі експозиційні матеріали розповідають про захоплення всього учнівського і учительського колективу – туризм і краєзнавство, експонують знайдені колекції гірських порід Карпат і Кавказу. Понад 400 експонатів зберігається в музеї.

          Завідувач музею – Сищук М.М.


Музей  народного побуту ЗОШ І-ІІІ ст. №4

    Музей народного побуту ЗОШ №4 міста Славути є історико-краєзнавчим закладом.          

   Діяльність музею полягає у залученні молодого покоління до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу та краян, у формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродженню і розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави.

 Музей проводить наступну роботу: організовує дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею; систематично поповнює фонди музею шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, а також використовує інші шляхи комплектування, що не суперечать чинному законодавству; проводить облік музейних предметів, забезпечує їх збереження; створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки; проводить освітньо-виховну роботу серед учнівської молоді і населення; організовує та бере участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах; надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі та науково-дослідницькій роботі. Засобами  експозиції музей вирішує  завдання   науково-освітньої та ідейно-виховної роботи, сприяє національно-культурному та історико-краєзнавчому відродженню, патріотичному вихованню відвідувачів.

    Експозиція музею  містить більше 150 експонатів, завідувач музею – Караван Марія Олександрівна.


 Музей історії розвитку технічної творчості станції юних техніків (СЮТ)

        В Славутській міській станції юних техніків наказом від 22.08.2006р  № 45-А було засновано музей “Історії розвитку технічної творчості”. Експозиція музею створена в двох напрямках: Спортивно-технічний («авіація і космос», «по-морям, по хвилям», «автосалон», «ази моделювання»), художньо-технічний («вікно в дизайн», «погляд через об’єктив», «острів мистецтва», «українська народна писанка»). Музею за рік відвідує близько 600 учнів. В музеї проводяться як тематичні так і оглядові екскурсії. Понад 181 експонатів знаходяться в музеї.

      Завідувач музею – Харь Ю.В.

Музей козацької слави ДНЗ №2 «Подоляночка»

     Головна мета музею сприяти вихованню в дусі патріотизму, донести до широких верств населення  ідею необхідності вивчення козацької доби. Експозиційна робота створена на основі найновіших досягнень в науці та у відповідності з методичними принципами музеєзнавства; музей засобами експозиції вирішує завдання науково-освітньої та ідейно-виховної роботи. У відповідності з цим експозиція музею повинна сприяти вивчанню козацької доби. Основними формами науково-дослідницької роботи є

проведення екскурсій по експозиції виставок, фондах, надання консультацій, організація бесід згідно тематики музею, гурткової роботи, тематичних занять, виховних годин в дошкільнят.

       Загальна кількість експонатів – 104. Завідувач музею – Нагурна  Т.П.

 

Музей інформації при Навчально-виховному комплексі «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, ліцей «Успіх»

Основним завданням музею є: залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької роботи. Музей проводить дослідницьку роботу, систематично поповнює фонди шляхом проведення екскурсій. Створено музей за ініціативи директора школи, на принципах доцільності, відповідальності та зацікавленості. За своїм профілем музей комплексний. Фонди музею поділяються на основний (оригінальні пам’ятки історії, культури та природи) та допоміжний (схеми, діаграми, копії). В своїй роботі музей використовує навчальне обладнання, кабінети та інше майно навчального закладу.

        Експозиція музею містить понад 162 експонати. Завідувач музею – Білецька Г.В.


Музей «Бойової слави» Славутського професійного ліцею

 

    Музей залучає молодь до пошукової, краєзнавчої, науково – дослідницької, художньо – естетичної  роботи. Формує в молоді соціально – громадський досвід на прикладах історичного минулого України. Музей відкрили у 2010 році, має  понад 220 експонатів, надає допомогу для педагогічного колективу в упровадженні активних форм роботи з молоддю. Музей займається проведенням культурно-освітньою роботою серед молоді та інших верств населення. Завідувач музею  – Голуб О.М.

Музей української народної вишивки

ЗОШ  І-ІІІ ст. №7 

    Головною метою музею є привиття у дітей любові до рідного краю і мистецьких традицій, розширити знання про традиції українського народу. Музей проводить культурно-освітню роботу серед молоді та інших верств населення, займається пошуково-дослідницькою роботою, організовує роботу екскурсоводів, поповнює фонд музею шляхом проведення зустрічей з трудовим колективом, екскурсії, займається обліком музейних експонатів, забезпечує їх збереження, створює і поповнює експозиції, наразі є 281 експонат в музеї.

        Завідувач музею – Мулик  А.Е.

Музей українознавства "Берегиня" НВК "СЗОШ І-ІІІ ст., ліцей "Успіх"

     Краєзнавчо-просвітницька установа, яка заснована Славутською школою І-ІІІ ст.№9, підпорядковується управлянню освіти Славутської міської ради. Музей є фондосховищем пам’яток матеріальної, історичної і духовної культури краю. Створений з метою збереження, вивчення пам’яток історичної, матеріальної та духовної культури українського народу і залучення громадян до національної культурної спадщини. Основним напрямом діяльності музею є краєзнавчо-просвітницька робота. Основними видами діяльності є: науково дослідницька робота, експозиційна, науково-просвітня робота. В музеї знаходиться понад 70 експонатів. Музей виховує громадян на принципах гуманізму, патріотизму та високих моральних засад.            Завідувач музею – Богуцька Л.О.

Музей дитячих об’єднань  та організацій будинку дитячої творчості

      Історико-народний музей, є культурно-освітнім закладом, призначеним для ознайомлення школярів та громадськості з історією розвитку дитячих організацій та об’єднань за часів Радянського Союзу, сучасних дитячих організацій та об’єднань. Музей збирає, опрацьовує, зберігає та пропонує матеріали історико-культурних надбань. Музей займається пошуково-пізнавальною діяльністю, ціннісно-орієнтованою діяльністю, художньо-естетичною діяльністю та  проведенням екскурсій. Музей нараховує понад 162 експоната. Директор – Задворна Л.О. Головна мета музею – сприяти процесам розвитку української національною культури та культур інших народів; сприяє організації змістовного відпочинку, формуванню національної свідомості та розвитку творчих та інтелектуальних здібностей.